Adelskalender for Storbritannia (menn)

Skøytesporten har dype historiske røtter i Storbritannia, selv om aktiviteten nasjonalt besto av fellesstart-løp på korte baner innendørs eller parløp på tilfrosne vannveier (Fen-løpene) i Øst-England. En del entusiaster oppsøkte baner i Norge eller Mellom-Europa for å konkurrere i det vi betegner som «normale» skøyteløp. Fargerike Johnny Cronshey og Norges-vennene Terence Monaghan og Terry Malkin oppnådde fine resultater internasjonalt i perioden 1947-64. Etter en periode med liten eller ingen aktivitet har interessen tatt seg opp igjen i de senere år, med etablering av et landslag, og til og med planer om en 400-meters kunstisbane i det før omtalte Fen-området. La oss håpe at planene blir realisert.

1.Matthew Lindsay 06.12.1982  38.27 1.55.34 7.13.45 15.17.40 (2010) 165.931
2.Julian Green 03.11.1965    40.17 1.59.41 7.13.20 14.59.53 (1988) 168.269
3.Craig McNicoll 11.04.1971   38.84 1.58.45 7.14.51 15.51.08 (1991) 169.328
4.Alan Luke 17.06.1959     42.19 2.06.37 7.34.49 15.35.74 (1982) 176.549
5.Guy Bushell 10.03.1968    41.03 2.06.45 7.36.79 15.59.72 (1992) 176.845
6.Geoffrey Sandys 09.06.1951  42.23 2.07.32 7.35.42 15.45.45 (1980) 177.484
7.Bryan Carbis 23.04.1961    41.71 2.07.2 7.32.75 16.14.19 (1984) 178.094
8.Derek Webber 14.11.1957    42.29 2.05.88 7.40.61 15.58.69 (1988) 178.245
9.Robert Mitchell 09.06.1972  41.70 2.06.68 7.41.67 16.34.61 (2019) 179.823
10.John French 22.12.1955    43.2 2.07.91 7.47.43 16.17.56 (1980) 181.457

11.David Hampton 16.12.1947   41.83 2.08.6 7.54.73 16.39.01 (1972) 182.119
12.Peter Lake 03.03.1949    41.5 2.07.43 8.00.89 17.04.1 (1975) 183.270
13.Terence Malkin 20.09.1935  42.6 2.12.8 7.57.1 16.30.1 (1964) 184.081
14.John Blewitt 19.12.1945   42.5 2.12.0 7.51.2 16.51.50 (1972) 184.195
15.John Forgan         42.8 2.12.80 7.58.15 17.01.42 (1976) 185.952
16.Terence Monaghan 26.08.1933 43.3 2.15.2 8.15.3 16.31.6 (1962) 187.476
17.Johnny Cronshey 14.07.1926  42.9 2.15.0 8.10.1 17.05.6 (1956) 188.190
18.Peter Carr 30.03.1972    41.92 2.09.21 8.22.45 18.33.20 (2018) 190.895
19.Alan Doyle          43.93 2.18.43 8.26.30 17.40.2 (1975) 193.713
20.John Graham Hearn 27.12.1929 45.9 2.17.5 8.21.4 17.27.6 (1956) 194.253

Adelskalenderen er oppdatert pr 1.7.2019

Bilde av Johhny Cronshey, tatt på Dombås i november 1951.
Johnny Cronshey trente mye i Norge. Dette bildet er tatt på Dombås i november 1951, der Cronshey også måtte bidra med snømåking. Han lå helt oppe på 15. plass på den internasjonale adelskalenderen etter 1949-sesongen, og han ligger fortsatt på 17. plass på den britiske adelskalenderen. (Foto: Schrøder / Sverresborg Trøndelag Folkemuseum. Kilde: Digitalt Museum)

Arild Gjerde

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.